Chcem investovať
10 rád ako začať s investovaním a nepopáliť sa
03. 04. 2018 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Slováci sa častokrát púšťajú do investovania bez toho, aby si najprv urobili povinné ,,domáce úlohy.“ Investiční poradcovia radia, že v prvom kroku by si mali pokryť hlavné riziká súvisiace so zdravím, životom či majetkom.

Orientovať by sa mali na jednoduché poistenie. Odporúča sa vyhnúť kapitálovému a investičnému životnému poisteniu. Mnohí Slováci totiž chcú investovať, ale nemajú vyriešené základné potreby ako zabezpečenie príjmu či rezervu na horšie časy. Potenciálny budúci investor by mal optimalizovať svoje dlhy. Teda splatiť všetky spotrebné dlhy, resp. dlhy na kreditkách a prekryť ich hypotékou, ak chcem, resp. bývam vo vlastnom.

V ďalšom kroku by si mal budúci investor vytvoriť rezervný fond na krytie neočakávaných výdavkov, a to vo výške 3 až 6 násobku priemerných mesačných výdavkov. Potom by mal začať sporiť na svoj dôchodok, resp. na budúcnosť svojich detí. Keď sa po tomto všetko nejaké úspory zvýšia, je dobré definovať ciele, prečo chceme investovať – či to je vytvorenie nejakej dlhodobej rezervy, vytvorenie alternatívneho príjmu a zároveň priradiť k týmto cieľom investičný horizont.

Investičný horizont spolu s vnímaním rizika rozhodujúcim spôsobom určujú, ako majú byť peňažné prostriedky investované. Pri rozhodovaní o investícii je potrebné tiež zvážiť výnosnosť investície, riziko a volatilitu, likviditu a časovú náročnosť na správu. Dôležitá je diverzifikácia, teda aby mal investor vo svojom portfóliu širokú škálu investícií. Z dlhodobého hľadiska podľa finančných poradcovov Acrossu dosahujú akcie vyšší výnos ako dlhopisy.

Ak napríklad porovnáme zhodnotenie akcií a dlhopisov v dlhšom časovom horizonte (za posledných 30 rokov), tak kým na zdvojnásobenie hodnoty investície prostredníctvom dlhopisov bolo potrebných približne 24 rokov, prostredníctvom akcií to trvalo o polovicu menej.

Na čo treba myslieť predtým, ako začnete s investovaním

1. Pokryť si hlavné riziká súvisiace so zdravím, životom či majetkom a orientovať sa na jednoduché životné poistenie
2. Optimalizovať dlhy
3. Vytvoriť si rezervný fond na pokrytie neočakávaných výdavkov
4. Začať so sporením na dôchodok a budúcnosť detí
5. Definovať si ciele v investovaní (dlhodobá finančná rezerva, alternatívny príjem)
6. Naplánovať si investičný horizont
7. Nešpekulovať s menami
8. Pripraviť sa, v závislosti od typu investície, na volatilitu na finančných trhoch
9. Dať emócie bokom a nepodliehať panike na trhoch
10. Orientovať sa na investície, ktoré sú oslobodené od daní

Autor: