Chcem investovať
Across Bond+ valcuje výnosmi konkurenciu
29. 11. 2016 Čas čítania: 6 min
Analýzy
Analýzy

Across Bond+ pokračuje v sérii skvelých výsledkov.

Across Bond+ pokračuje v sérii skvelých výsledkov. Investičná stratégia je zameraná na investovanie do likvidných štátnych alebo korporátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy a za posledný rok priniesla svojim klientom zhodnotenie vo výške 7,9 %. Za posledný rok patrí fond medzi 5 najvýkonnejších fondov na svete s podobnou investičnou stratégiou.

V porovnaní s fondmi predávanými na Slovensku je Across Bond+ jednoznačným lídrom, a to s viac ako dvojnásobným náskokom pred svojím prenasledovateľom ERSTE Bond Danubia. Priložený graf ukazuje, že niektorí na Slovensku distribuovaní správcovia aktív priniesli za posledný rok svojim klientom len minimálne, resp. záporné zhodnotenie.

Zdroj: webové stránky správcov

Nízke výnosy dlhopisov rozvinutých krajín

Programy kvantitatívneho uvoľňovania, prostredníctvom ktorých menové autority skupujú z trhu štátne a korporátne dlhopisy – s cieľom naštartovať ekonomickú aktivitu a nárast inflácie – spôsobuje nárast cien dlhopisov. Z uvoľnenej menovej politiky kľúčových centrálnych bánk teda profitujú aktuálny držitelia dlhopisov, ktorí zarábajú na raste ich cien.

Výnosy dlhopisov však na nárast ich cien reagujú opačným vývojom a klesajú. Výnosy štátnych dlhopisov rozvinutých krajín preto aktuálne ponúkajú neatraktívny, či dokonca negatívny výnos. V praxi to znamená, že investor dostane od emitenta cenné papiera menej ako investoval. Na dlhopisovom trhu je pre nových investorov čoraz náročnejšie nájsť príležitosti s nadpriemerným výnosom. Skutočnosť, že negatívne úroky ponúkajú najnovšie už aj niektoré európske podnikové dlhopisy, núti správcov aktív hľadať atraktívne príležitosti na nových trhoch. Jednou z možností je investovanie do dlhopisov krajín strednej a východnej Európy. Tie v posledných rokoch zažili značný príliv nového kapitálu.

Porovnanie zhodnotenia investície vo výške 100 tis. EUR do päťročných dlhopisov Nemecka, Slovenska, Rumunska a Čiernej Hory v období od 09/2011 do 03/2016.

Atraktívne investičné príležitosti v Európe

Región strednej a východnej Európy poskytuje atraktívne investičné príležitosti aj v aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb. Tento región prechádza treťou vlnou konvergencie, čím sa v oblasti legislatívy a podnikateľského prostredia výrazne približuje západným, rozvinutým európskym krajinám. Dôkazom toho je zvyšujúci sa prílev zahraničných investícií, ktorý sa pozitívne odráža na raste zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľstva. Silný domáci dopyt následne predstavuje základný predpoklad na pokračujúci rastový potenciál regiónu. Región strednej a východnej Európy navyše – v porovnaní s rozvinutými ekonomikami – vykazuje menšiu zadlženosť a vyšší podiel investícií na HDP.

Bankové financovanie predstavuje v tomto regióne kľúčovú formu podnikového financovania. Mnoho spoločností však využíva aktuálne prostredie nízkych úrokových sadzieb a čoraz viac siaha k emisii korporátneho dlhu. Zvýšený objem emisií dlhopisov zaznamenali taktiež jednotlivé krajiny v regióne. Tie prostredníctvom verejného dlhu – s cieľom podporiť ekonomický rast – financujú verejné výdavky a investície. To zabezpečuje vysoký objem atraktívnych investičných príležitostí do štátnych resp. podnikových dlhopisov v tomto regióne.

Mnohé z týchto emisií navyše stoja mimo záujmu veľkých investičných spoločností. Dôkazom toho je malá ponuka fondov investujúcich v rámci tohto regiónu (30 podielových fondov pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy vs. vyše 2 600 fondov zameraných na rozvíjajúce sa trhy). Keďže ide o  kultúrne a historicky blízky región, vieme na nové atraktívne investičné príležitosti flexibilne reagovať a zaradiť ich do portfólia Across Bond+.

Across Bond+ poráža aj rozvíjajúce sa trhy

Investičná stratégia Bond+ vykazuje lepšie výsledky aj v porovnaní s krajinami rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sú príliš volatilné na globálne ekonomické či geopolitické vplyvy. Príkladom je nedávne víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách, ktoré prekvapivo, na úkor dlhopisov, prialo akciám. Avizované sprísnenie zahraničného obchodu USA v kombinácii so silnou hodnotou amerického dolára spustili výpredaj na dlhopisovom trhu emerging markets. Dlhopisový index rozvíjajúcich sa krajín po výsledku amerických prezidentských volieb poklesol o viac ako 5 %.

Across Bond+ reagoval na aktuálny negatívny vývoj na dlhopisovom trhu dôstojne a aj naďalej pokračuje výbornými výsledkami. Dôvodom je silná diverzifikácia a dôkladná kvalitatívna analýza, ktorá predchádzala nákupu jednotlivých titulov do portfólia.

Investičná stratégia Across Bond+ aktuálne obsahuje sedem štátnych, resp. podnikových dlhopisov pôsobiacich v rôznych odvetviach národného hospodárstva, ide napríklad o bankovníctvo, chemický a ropný priemysel. Menová expozícia fondu je takmer celá zabezpečená do referenčnej meny EUR, čím je prakticky vylúčený nepriaznivý dopad prípadného poklesu spoločnej meny. Aktuálny výnos do splatnosti dlhopisového portfólia, teda akýsi budúci hrubý výnos fondu, dosahuje viac ako 6 % p.a., čo predstavuje základný predpoklad udržania si dlhodobej nadpriemernej výkonnosti.

Bližšie informácie o možnosti participovať na výkonnosti investičnej stratégie Across Bond+ poskytnú investiční konzultanti. Aktuálny report je dostupný tu.