Chcem investovať
Across očami klientov. Čo ukázal júnový prieskum?
14. 07. 2021 Čas čítania: 5 min
Across aktuality
Across aktuality

Na slovenskom finančnom trhu pôsobí Across Private Investments (Across) už takmer dvadsať rokov, v regióne strednej Európy patríme teda medzi najdlhšie pôsobiace subjekty v branži. Vďaka kvalite investičných produktov a profesionálnemu prístupu investičných konzultantov sme v súčasnosti vo vnímaní klientov blízko ideálnemu správcovi privátnych investícií. Aj toto je jeden zo záverov kvantitatívneho prieskumu, ktorý sme v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse uskutočnili koncom prvého polroka t.r. Z oslovených klientov sa do prieskumu zapojilo vyše 17 %.

Profesionalita, odbornosť a dobré zhodnotenie

Across v súčasnosti spravuje aktíva vo výške zhruba 300 mil. eur. Za uplynulých päť rokov dosiahlo priemerné zhodnotenie manažovaných portfólií 11,6 % p.a. (údaj k 30. 6. 2021). Kvantitatívnym prieskumom medzi našimi najbonitnejšími klientmi sme zisťovali, aké benefity zohrávajú kľúčovú úlohu pri výbere správcu ich peňazí, prečo sa rozhodli zveriť túto úlohu práve našej spoločnosti. Od ideálneho správcu svojich peňazí klienti očakávajú predovšetkým vysokú profesionalitu, odbornosť, spoľahlivosť a istotu. Popri tom je to, prirodzene, aj dobré zhodnotenie ich finančných prostriedkov. Aj vďaka zaujímavej ponuke a zhodnoteniu investícií v uplynulom období ohodnotilo vyše 90 % klientov kvalitu našich investičných produktov za veľmi dobrú až vynikajúcu, 83 % klientov, ktorí sa zapojili do prieskumu, považuje povesť Acrossu za veľmi dobrú až vynikajúcu. Klienti by naše služby odporučili svojim priateľom a známym.


Zdroj: Kvantitatívny prieskum API, 2muse, jún 2021

Srdcom Acrossu je profesionálny tím zložený z individuálnych osobností, ktoré sa vyznačujú vysokou profesionalitou a lojálnosťou. Osobný prístup investičných konzultantov je zo strany klientov vysoko žiadaný a oceňovaný. Spolu so spoľahlivosťou a odbornosťou patrí osobný vzťah ku klientom k hodnotám, ktoré si najviac spájajú s Acrossom. Vďaka tomu nadobúdajú pocit istoty, že ich financie sú v správnych rukách.

Ponuka produktov v súlade s očakávaniami

Primárnym cieľom našej spoločnosti je dlhodobo a systematicky zhodnocovať majetok klientov a zároveň zabezpečiť jeho plynulý a udržateľný prechod na ďalšie generácie. Investičné portfóliá vytvárame na mieru každému jednému klientovi. Ročne pripravíme v priemere 15 unikátnych investičných príležitostí. Ponuku jedinečných produktov vhodne dopĺňame zaujímavými možnosťami zo svetových finančných trhov, v rámci nich spolupracujeme výhradne s renomovanými inštitúciami. V skratke môžeme tvrdiť, že našim klientom ponúkame na jednom mieste celý investičný svet. Spokojnosť so svojimi poslednými investíciami v Acrosse vyslovilo v prieskume až 93 % zúčastnených klientov. Najlepšie sú zorientovaní v dlhopisových a akciových investíciách. V  celkovej ponuke našich služieb a produktov nič nechýba väčšine klientov, so svojou poslednou investíciou boli veľmi spokojné takmer dve tretiny klientov a takmer všetci boli s poslednou investíciou v Acrosse spokojní.


Zdroj: Kvantitatívny prieskum API, 2muse, jún 2021

Osobný kontakt a komfort pri online účte

Spokojnosť a dôveru našich klientov si, samozrejme, veľmi vážime. Našou ambíciou je prinášať aj do budúcna exkluzívne investičné príležitosti, ktoré nie sú dostupné pre bežných investorov a zároveň zostavovať individuálne investičné portfóliá tak, aby investované prostriedky priniesli klientom očakávané zhodnotenie. Hoci až 80 % klientov sa v prieskume vyslovilo, že v našej ponuke produktov a služieb im aktuálne nič nechýba, inšpiratívne sú pre nás ich očakávania do budúcna. Tie sa viažu predovšetkým k exkluzívnym investičným príležitostiam, rozšíreniu právnych služieb súvisiacich so správou a prechodom majetku na ďalšiu generáciu a rovnako aj služieb v oblasti daňového poradenstva. Až 94 % našich klientov očakáva pri všetkých službách osobný kontakt s investičným konzultantom, k ich komfortu však patrí aj plne zdigitalizovaný Across online účet. Jeho novú generáciu majú klienti k dispozícii práve od tohto roka.