Chcem investovať
Across Protected USD+ vypláca prvý 10% výnos
01. 12. 2015 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Zaistená stratégia Across Protected USD+ splnila investičný cieľ a vypláca svoj prvý 10% výnos.

V auguste minulého roku sme pre našich klientov pripravili zaistenú stratégiu, ktorej cieľom je zachovanie 100% hodnoty vloženého kapitálu a vyplatenie ročného výnosu v závislosti od vývoja kurzu EUR/USD. Na základe rozdielov v smerovaní menových politík, stavu ekonomík na oboch brehoch Atlantiku, rozdielneho vývoja inflácie, úrokového diferenciálu  a geopolitických rizík sme sa priklonili na stranu dlhodobého posilňovania USD voči EUR. Tento náš predpoklad sme premietli do nastavenia stratégie Across Protected USD+ nasledovne: nárok na ročný výnos vo výške 10% vznikne, ak kurz EUR/USD bude k 2.12.2015 a 2.12.2016 pod počiatočnou hodnotou 1,2607.

Náš očakávaný scenár sa napĺňa. USD je aktuálne o 19% silnejší voči EUR a teda výplatu prvej prémie  vo výške 10% by už nič nemalo ohroziť. Na druhú prémiu si budeme musieť ešte rok počkať. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by EUR otočilo smerovanie a vrátilo sa späť na svoje minuloročné úrovne a  ohrozilo tak dosiahnutie nároku na ďalší 10% výnos.