Chcem investovať
Africké investičné príležitosti
13. 06. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Afrika, najmä jej subsaharská časť, prináša zaujímavé investičné príležitosti. V debatách o krajinách akými sú Juhoafrická republika, Maroko či Nigéria čoraz viac pribúdajú slová ako investícia, príležitosť či perspektíva. Dôkazom je rast afrického HDP, ktorý sa od roku 2000 strojnásobil, čo pozitívne reflektoval aj akciový trh. Index MSCI South Africa od roku 2000 zhodnotil v amerických dolároch viac než o 9 % p.a., zatiaľ čo index  svetových akcií len o 4 % p.a. V čom spočívajú špecifiká tohto regiónu?

Mladá a rastúca populácia

Vývoj globálnej ekonomiky bude v najbližších desaťročiach ovplyvnený starnutím populácie, poklesom produktivity práce a rastúcimi politickými rizikami, čo sa negatívne odrazí na výkone tradičných západných vyspelých ekonomík. Zatiaľ čo zvyšok sveta starne, Afrika s viac než miliardou ľudí je stále mladá. Podľa analýz konzultačnej spoločnosti Delloite približne 20 % jej populácie je vo veku od 15 do 24 rokov a takmer polovica je mladšia než 30 rokov. Ide o kľúčovú skupinu pracovnej sily, ktorá je pripravená vstúpiť na trh práce a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, čo sa pozitívne prejaví na raste produktivity práce, klesajúcej nezamestnanosti, náraste miezd, raste životnej úrovne a expandovaní regiónu.

Prílev zahraničných investícií

Potenciál obrovského počtu mladej, čoraz viac kvalifikovanej a lacnejšej pracovnej sily si všímajú aj zahraniční investori. Afrika bude podľa analýz MMF v najbližších rokoch druhým najrýchlejšie rastúcim regiónom vo svete (hneď za Východnou Áziou) s ročným rastom HDP na úrovni 5 %. Na takéto hodnoty môže vyspelá Európa či USA zabudnúť. Práve to je veľmi veľkým lákadlom pre investície z vyspelých krajín, ale aj rozvojových ekonomík akou je napr. Čína. Priame zahraničné investície smerujúce do Afriky sa od roku 2 000 zvýšili viac než päťnásobne.

Diverzifikácia produkcie

Prepad cien komodít, najmä ropy, núti africké krajiny diverzifikovať produkciu a byť menej závislými na prírodných zdrojoch. S cieľom zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu prijímajú ekonomické reformy, aby sa stali konkurencieschopnejšími. Drvivá väčšina afrických krajín má svoju vlastnú agentúru na podporu podnikania, ktorá asistuje pri rozbiehaní podnikania a poskytuje daňové a právne poradenstvo. Finančníctvo, energetika, technológie, poľnohospodárstvo, zdravotná starostlivosť či cestovný ruch sú odvetvia, ktoré predstavujú sľubný potenciál ekonomického rastu do budúcnosti.

Digitálna transformácia

Dostupný internet, informačné technológie a nárast počtu mobilných zariadení vytvára nové možnosti fungovania doterajšieho biznisu, prekonáva infraštruktúrne nedostatky, pomáha spotrebiteľskému dopytu a podporuje diverzifikáciu ekonomiky. Afrika predstavuje – hneď po Ázii – druhý najrýchlejšie rastúci región pre mobilné telefóny. S nárastom dostupnosti mobilných zariadení expanduje aj finančný sektor, keďže mobilné bankovníctvo patrí v Afrike k najrozšírenejším na svete.  Aj napriek tomu, že drvivá väčšina Afričanov nemá vlastné bankové konto, až 70 % dospelých má možnosť platieb cez mobil. Napríklad Keňa umožnila obyvateľom nakupovať štátne dlhopisy prostredníctvom mobilného telefónu.

Afrika cez indexové fondy

Africký región je veľmi heterogénny, plný národných špecifík a cesta k úplnej transformácii a dlhodobým úspechom bude ešte veľmi dlhá. Nič to však nemení na fakte, že predstavuje zaujímavú investičnú príležitosť, a to pri nízkom ocenení akciového trhu.

Across umožňuje investorom participovať na výkonnosti akcií najväčších afrických spoločností prostredníctvom riešenia CRÈME DE LA CRÈME, ktorý obsahuje výber najlepších z vyše 4 000 indexových fondov sveta. Investovanie prostredníctvom indexových fondov prináša, oproti aktívne riadeným podielovým fondom, vo väčšine prípadov lepšiu výkonnosť a nižšie poplatky za správu. V prípade predaja investície, po držbe viac než rok, je výnos navyše oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.

Autor: