Chcem investovať
Akcie matky Slovenskej sporiteľne skrývajú 60%-ný potenciál – Erste Group
16. 12. 2015 Čas čítania: 12 min
Analýzy
Analýzy

Erste Group je jedna z najväčších bánk v Strednej Európe s viac ako 16 miliónmi zákazníkov a pobočkami v Rakúsku, Slovensku, Česku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku.

  • Erste Group vyriešila väčšinu problémov s pôžičkami v Maďarsku a Rumunsku
  • Najsilnejšia kapitálová pozícia od krízy, nesplácané pôžičky klesli na 5 ročné minimum
  • Banka si udržuje vedúcu pozíciu na trhoch v Rumunsku, Česku a Slovensku
  • Podľa našich výpočtov hodnoty ponúkajú akcie zhodnotenie 20% až 60%
  • Za prvých 9 mesiacov 2015 dosiahli najvyšší zisk od roku 2010

Banka bola založená v roku 1819, pričom na burzu vstúpila v roku 1997. Jadrom biznisu Erste Group sú retailoví klienti, a to hlavne poskytovanie pôžičiek, prijímanie vkladov a predaj investičných produktov. Generálnym riaditeľom je stále Andreas Treichl, ktorý od roku 1997 uviedol banku na nové trhy v Strednej Európe. Erste Group je 3. najväčšou bankou v Strednej Európe po UniCredit Bank a Raiffeisen Bank International.

Počas krízy v roku 2008 došlo k silnému poklesu HDP tohto regiónu, čo sa odrazilo na nižšom dopyte po pôžičkách a raste delikvencií. Najväčšie straty Erste Group utrpela v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku. Mnohé vlády sa zároveň rozhodli zaviesť tzv. „bankovú daň“, ktorú musia tunajšie banky ročne platiť. Za posledné tri roky sa vo väčšine krajín postupne znížila, no v Rakúsku stále ostáva extrémne vysoko. V roku 2013 zaplatili rakúske banky 640 miliónov eur na dani, zatiaľ čo v Nemecku, ktoré má 10-násobne väčší bankový sektor, 500 miliónov eur. Spoločnosť aktívne rokuje s politickými predstaviteľmi o znížení dane.

Erste Group prežila európsku dlhovú krízu, kedy došlo k reštrukturalizácii gréckych dlhopisov a pomoci bankám v Španielsku, Portugalsku a Írsku. Mnohé vtedy držali grécky dlh, kvôli čomu im po odpisoch klesli aktíva a nespĺňali tak kapitálovú primeranosť.

Rumunsko a Maďarsko predstavujú okolo 20% biznisu firmy, pričom spôsobili väčšinu jej problémov za posledné tri roky. Napriek tomu sa však banka v roku 2015 vrátila k ziskovosti. Konkurenčná Raiffeisen Bank International očakáva straty aj tento rok kvôli odpredaju aktív na Ukrajine, v USA, Rusku, a Ázii.

Erste Group bola donútená reštrukturalizovať operácie a predať neziskové aktíva. Tým zvýšila svoju kapitálovú primeranosť na 11,6%, čo je najvyššie za posledných 5 rokov. Ide o pomer vlastného kapitálu banky k celkovým rizikovo váženým aktívam. Pre porovnanie americká banka JP Morgan je na úrovni 11%, Wells Fargo 10,7% a nemecká Commerzbank na 10,2%.

Väčšina tržieb pochádza práve z retail klientov, ktorí spolu so sporiteľňami (banky v Rakúsku) predstavujú až 70% z celku. Vďaka tomu sú ich príjmy a aktíva diverzifikované a dokázali tak prežiť viaceré krízy, ktoré položili mnohé banky na kolená.

Oproti roku 2010 zavreli okolo 400 pobočiek (aktuálny stav 2792) a stav zamestnancov znížili o 4000 na 46 tisíc. Zároveň odpísali 3 miliardy eur nehmotných aktív a odpredali niektoré rizikové pôžičky v Maďarsku a Rumunsku.

Problémy vo Východnej Európe

Rast Erste Group sa zastavil v roku 2012, kedy sa naplno prejavili problémy krízy v Strednej Európe. Výnosy na dlhopisoch zdraželi pôžičky štátov, došlo k miernemu poklesu HDP, čo zvýšilo počet nesplácaných úverov (hypotéka alebo úver sa zaradí do tejto kategórie, ak mešká minimálne jedna splátka). Tie presiahli viac ako 10% celkových úverov, čo bolo extrémne rizikové v porovnaní napríklad s Americkou Wells Fargo, kde je toto číslo okolo 2%. Po odpisoch a úsporných opatreniach sa im podarilo znížiť nevýkonné aktíva na 7,4%, čo je najnižšia úroveň za 5 rokov.

Najlepšie sú na tom Rakúsko, Slovensko a Česko, zatiaľ čo v ostatných krajinách je tento pomer vysoký:

Pozitívom je, že tento pomer klesá vo všetkých krajinách okrem Slovenska, kde stúpol iba mierne.

V Maďarsku boli najväčším problémom hypotéky poskytované vo švajčiarskych frankoch. Posilnenie tejto meny počas dlhovej krízy, kedy sa otvorene hovorilo o rozpade eurozóny, nakoniec spôsobilo zvýšenie hodnoty splátok v domácich forintoch, a teda problémy pre držiteľov hypoték. Maďarská vláda nakoniec zasiahla a určila fixný kurz, za ktorý došlo k výmene hypoték na forintové, čo viedlo k stratám pre Erste Group. Bol to veľmi zlý krok zo strany banky. Úvery boli poskytnuté pred krízou, v dobách silnejúceho forintu, čo dávalo ľuďom ilúziu nízkych úrokov na hypotékach a znižujúcich sa splátok v dôsledku stále slabšieho švajčiarskeho franku do prepuknutia krízy. Erste Group postupne zredukovala tieto aktivity a úvery vo švajčiarskych frankoch dnes predstavujú 5,4% (7,7% v 2014) z celku. Okolo 70% sú pôžičky v eurách a zvyšok je v lokálnych menách.

Rumunsko tvrdo zasiahli obe krízy (hospodárska, aj dlhová) s výrazným poklesom HDP a rastom delikvencií hypoték. Erste Group pôsobí v Rumunsku cez BCR, v ktorej vlastní 93%, pričom ide o najväčšiu banku v krajine. Kúpili ju v roku 2005 za 3,75 miliardy eur, takmer 6-násobok účtovnej hodnoty. Po kríze došlo k prudkému nárastu neplatičov a percento úverov v omeškaní stúplo na viac ako 30%. Banka postupne odpísala túto časť, čo spôsobilo pokles zisku v minulých rokoch.

Okolo 10 000 klientov sa dohodlo s bankou na nižších splátkach, čo znamenalo stratu 200 miliónov eur. Zároveň odpísali goodwill z celého biznisu v Rumunsku (získaný v akvizícii). Podľa Erste Group už väčšinu problémov vyriešili a 80% zlých úverov bolo umorených. BCR sa v roku 2015 opäť vrátila do zisku.

Súčasná situácia

Erste Group odpísala 70% celkových nesplácaných úverov v portfóliu, pričom spolu s rezervami ide o viac ako 100%-né pokrytie nevýkonných aktív. To znamená, že ak by držitelia prestali všetky splácať, banka už väčšinu z nich odpísala a dokáže právne vymôcť ten zvyšok, čo výrazne limituje jej potenciálne straty. Naopak, pri zlepšení ekonomickej situácie a rastu HDP sa objemy nesplácaných úverov znížia a dokážu inkasovať splátky, ktoré boli odpísané, alebo rozpustiť rezervy, ktoré sú nákladom banky. Podľa vyjadrení Erste Group a jej CEO Treichla majú najhoršie za sebou. Neočakávajú teda veľké prekvapenia v blízkej budúcnosti, aj keď situácia v Maďarsku je stále neistá.

V roku 2010 zaviedlo Maďarsko na 3 roky extra bankovú daň. Následne vláda daň urobila  permanentnú a posledné návrhy hovoria o jej postupnom znižovaní. K tomu už došlo na Slovensku a v Rakúsku stále rokuje. Vláda navyše plánuje prevziať 15% podiel v maďarskej Erste spolu s ďalšími 15%, ktoré kúpi Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj. Akvizícia by mala stáť asi 50 miliónov eur, čo hodnotí pobočku na 330 mil. eur. Maďarský premiér Viktor Orbán pokračuje vo svojej autoritatívnej vláde a ekonomika je stále viac riadená štátom, preto sa nedajú vylúčiť ďalšie dane alebo poplatky. Maďarská Erste však predstavuje iba 8% tržieb banky, čím je toto politické riziko eliminované.

Pozitíva

Na každom trhu, kde  Erste Group pôsobí, je medzi top 3 bankami. Na Slovensku, v Čechách, Rumunsku a Rakúsku majú trhový podiel okolo 20%. Tieto krajiny predstavujú 83% tržieb. V Chorvátsku držia 15% trhu, zatiaľ čo v Maďarsku 10%.

Ratingové agentúry Fitch a Moody’s zmenili počas roka výhľad pre Erste z negatívneho na stabilný/pozitívny (rating BBB+, resp. Baa2). Standard & Poor’s zatiaľ ponechala negatívny (rating BBB+), pretože si myslia, že v prípade ďalšej krízy Rakúska vláda banke neposkytne pomoc.

Erste Group sa postupne darí redukovať toxické aktíva. Po niekoľkých rokoch stúpli pôžičky pre retail zákazníkov o 3% na 124,5 miliardy eur, pričom banka drží 10 miliárd v hotovosti. Za posledných 12 mesiacov dosiahli najväčší prevádzkový zisk od roku 2007 a iba za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahli čistý zisk 750 miliónov eur, čo je najvyššie číslo od roku 2010.

Po kríze sa bankovníctvo stalo jedným z najregulovanejších odvetví. Vlády zaviedli špeciálne dane z transakcií a banky boli nútené predávať aktíva, alebo zvýšiť vlastný kapitál s cieľom dosiahnuť ďaleko prísnejšie pomery kapitálovej primeranosti. Toto spolu s nízkymi úrokovými sadzbami zavinilo najnižšiu ziskovosť odvetvia za posledné desiatky rokov. Sme názoru, že najhoršie je už za nimi a banky sú dnes zdravšie a lepšie pripravené na krízu likvidity ako v roku 2008.

Krajiny, v ktorých má Erste Group najvyšší podiel, sú stabilné a zaznamenávajú najvyššie rasty reálneho HDP v Európe:

Budúci rast v rokoch 2016 až 2017 Česka, Slovenska a Rumunska sa očakáva okolo 3%, čo je takmer dvojnásobok eurozóny. V Rakúsku sa očakáva 1,5%, čo je priemer, ale zároveň najvyššie číslo od 2011.

Hodnota firmy

Súčasná kapitalizácia Erste Group je 11,7 miliardy eur, vlastný kapitál (equity) stojí na úrovni 10,6 miliardy eur, čo nám dáva price to book 1,1 (trhová hodnota voči účtovnej). Za prvých 9 mesiacov roka vygenerovali zisk 764 miliónov eur, pričom manažment plánuje dosahovať výnosnosť vlastného kapitálu na úrovni 10 až 11%. Toto by znamenalo odhadovaný ročný zisk na úrovni 1-1,2 miliardy eur.

Ak použijeme odhady manažmentu a očakávaný zisk 1 mld. eur spolu s dlhodobým odhadom rastu okolo 3%, nami odhadovaná hodnota firmy ponúka potenciál až 60% rastu zo súčasnej ceny. Banky ako biznis majú obrovskú výhodu v marginálnych nákladoch. Či človek vloží do banky 5000 eur alebo 1 milión, náklady sú viac-menej rovnaké. Vďaka tomuto princípu dokáže zisk rásť výrazne rýchlejšie ako tržby v lepších časoch, ktoré si myslíme, že nastávajú.

Treba dodať, že súčasné prostredie je jedno z najhorších pre bankovníctvo za uplynulé desiatky rokov. Banky totiž zarábajú na tzv. „úrokovom diferenciále“, čo je rozdiel medzi vyplatenými úrokmi na vkladoch, a prijatými na úveroch. V čase nízkych úrokových sadzieb je táto marža veľmi nízka, kvôli tomu že úroky na úveroch klesajú rýchlejšie. Naopak v čase stúpajúcich sadzieb sa trend otáča a banky zarábajú podstatne viac. Erste dosiahlo 5-ročné minimum čistej úrokovej marže na úrovni 2,6% v roku 2014.

Americká centrálna banka FED už signalizovala zvýšenie sadzieb, zatiaľ čo v Európe sa takýto krok nemusí objaviť niekoľko rokov. K rastu však raz dôjde a banky z toho budú opäť benefitovať. Aj keď sme na ohodnotenie Erste Group použili konzervatívne odhady, myslíme si, že ponúka veľký potenciál pri súčasných cenách.

Konkurencia

Najväčšími konkurentmi sú Raiffeisen Bank International, UniCredit bank a lokálne banky v jednotlivých krajinách. Erste Group si však drží vedúcu pozíciu na 3 zo 4 kľúčových trhoch podľa výšky vkladov:

Sumár

Erste Group je lídrom v bankovníctve v Strednej Európe. Za posledných 10 rokov prežili viaceré veľké krízy, zdanenia a odpisy aktív. Napriek tomu si svoju pozíciu udržali a plánujú ďalej rásť organicky aj cez akvizície. Sú z kapitálového hľadiska najsilnejší za posledných 5 rokov. Zároveň už vyriešili väčšinu svojich problémov. Očakávame, že banky v Európe sa postupne dostanú späť do normálu, čo spôsobí návrat k vyššej ziskovosti a prehodnoteniu ich akcií.