Chcem investovať
Ako investovať pri maximách akciového trhu?
13. 08. 2019 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Americká centrálna banka FED znížila na konci júla úrokové sadzby prvýkrát od krízy v r. 2008. Efekt preventívnych opatrení prostredníctvom nižších nákladov na firemné a spotrebiteľské financovanie pocíti ekonomika v priebehu niekoľkých kvartálov. Finančné trhy však takýto scenár zacenili už teraz. Americký akciový index S&P 500 sa obchoduje blízko trojtisícovej méty blízko historických maxím. Od začiatku roka doručil takmer dvojciferné zisky.

Spolu s rastom akciového trhu sa množia katastrofické scenáre o kríze, o nezdravom ocenení, únave akciového býka či korekcii. Čím horší scenár, tým väčšia pozornosť médií a verejnosti. Akcie sú na nových maximách, býčí trh je rekordne dlhý rovnako ako expanzia amerického hospodárstva, ktorá je najdlhšia v histórii. Korekcia jednoducho musí prísť. Sú však americké akcie naozaj drahé?

Pri ocenení je dôležitý zisk

Jedným zo základných ukazovateľov ocenenia akcií je pomer trhových cien akcií a ich ziskov (Price to Earnings ratio alebo P/E). Dá sa použiť pre konkrétnu akciu spoločnosti alebo pre akciový index, napr. S&P 500. Ukazuje, koľko sú investori ochotní zaplatiť za jednotku zisku na akciu, resp. počet rokov potrebných na splatenie ceny akcie jej výnosom. Ak je cena akcie 5 000 a zisk na akciu 250, ukazovateľ  P/E na úrovni 20 ukazuje, že investícia by sama na seba zarobila pri konštantnej úrovni premenných za 20 rokov. Ak je hodnota P/E vysoká, zisk na akciu je vzhľadom na jej vysokú cenu menej atraktívny – akcia je nadhodnotená. A naopak. Tento ukazovateľ sa následne porovnáva s dlhodobým priemerom, inými trhmi či ostatnými ukazovateľmi.

Krízy a ich dopady

Ocenenie amerického akciového trhu (index S&P 500) cez ukazovateľ P/E vzrástlo do roku 2000  z hodnoty 7  na úroveň 30. Tento rok je zapísaný ako spľasnutie technologickej bubliny.  Približne tri štvrtiny rastu indexu zapríčinil rast ocenenia akcií a len štvrtina išla na vrub rastu firemných ziskov. Ceny akcií teda rástli neúmerne k vývoju ziskovosti spoločností. Nastala korekcia.

Nasledujúca kríza v roku 2008 sa naplno prejavila pri hodnote P/E amerického akciového trhu blízko úrovne 20. Išlo o mierne nadpriemerné hodnoty, hoci z dlhodobého trendu príliš nevybočovali. Rozhodne nie vzhľadom na následky finančnej krízy. Jej primárnym spúšťačom nebol „prepálený“ akciový trh, ale materializácia systémového rizika, ktorá začala na americkom trhu nehnuteľností. Výsledkom bol prepad trhu o približne 50 %.

Od poslednej krízy narástli ceny akcií o vyše dvojnásobok. Znamená to, že za dvojnásobne vyššiu cenu dostanem polovičnú hodnotu? Nie. Tu opäť do hry vstupuje druhá premenná, ktorou je firemná ziskovosť. Akcie síce od leta 2009 vzrástli o 232 %, avšak ziskovosť firiem sa zvýšila o takmer rovnakú hodnotu. Na „šialene drahé ocenenie“, ktoré sa často prezentuje, to nepoukazuje. Z histórie sa treba poučiť, ale čo ďalej?

Rozhoduje pomer cena/výkon

Ukazovateľ, ktorý sa pozerá do budúcnosti a indikuje očakávané ocenenie akciového trhu, je tzv. forward P/E. Rozdiel je v tom, že v menovateli nie je použitý reportovaný a dosiahnutý zisk spoločností, ale očakávaný zisk v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Odhady síce nie sú vždy presné, no ukazovateľ má aj napriek tejto limitácii význam. Aké sú teda očakávané zisky a čo ich ovplyvní?

Po vydarenom roku 2018, kedy ziskovosť spoločností rástla dvojciferným tempom, sa korporátne zisky v USA zvýšili medziročne aj v druhom kvartáli tohto roka, aj keď nižším tempom. Dôvodov je viacero – od vysokej porovnávacej základne, cez neistotu z obchodnej vojny až po vyššie sadzby FED-u. V ďalších kvartáloch by však firemné zisky mali akcelerovať, a to v dôsledku menovej stimulácie FED-u, ECB či fiškálnej podpory v Číne. Svetová ekonomika by sa mala zastabilizovať.

Odhady výskumnej spoločnosti FactSet hovoria o medziročnom poklese ziskovosti v 3Q 2019 o 1,9 %. Následne by malo ísť o nárasty: v 4Q o 4,9 %, v 1Q 2020 o 9,2 % a 2Q o 12,6 %. Reflektuje to aj úroveň forwardového P/E. Hodnotou mierne nad 25-ročným priemerom nepoukazuje na prílišnú prekúpenosť amerického akciového trhu. Fundament teda poskytuje pri nezhoršení politických faktorov priestor pre jeho dodatočný rast.

Dlhodobý horizont zvyšuje pravdepodobnosť ziskov

Aj keď sa americké akcie obchodujú blízko historických maxím, neznamená to, že nemôžu ďalej rásť. To však nevylučuje možnosť, že príde ku korekcii. Vždy sa nájde veľa dôvodov, prečo by mala byť kríza za dverami. Faktom zostáva, že predpovedať ju nevie nikto. Z krátkodobého hľadiska je akciový trh volatilný. Pri výraznejších poklesoch je vhodné dopriemerovať nákupnú cenu. S predlžujúcim sa investičným horizontom však riziko klesá. Pri dlhodobom investovaní je šanca, že prerobíte, výrazne limitovaná.

Akciový trh nie je navyše len o USA. Investovanie do akcií je aj o diverzifikácii, nielen sektorovej, ale aj geografickej. Európa, Japonsko, Pacifik, rozvíjajúce sa trhy či tzv. okrajové trhy, ktoré sú súčasťou globálne diverzifikovanej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+, ponúkajú v súčasnosti oveľa atraktívnejšie ocenenie.

Autor: