Chcem investovať
Ako pripraviť investičné portfólio na najkritickejšie zasadanie FEDu?
08. 09. 2015 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Už o deväť dní sa dozvieme verdikt najočakávanejšej udalosti tohto roka.Kritickou a hlavnou otázkou, ktorá ovplyvňuje vývoj obchodovania v uplynulých týždňoch a rovnako ovplyvní v nadchádzajúcich, je zvýšenie základných úrokových sadzieb americkým FEDom.Význam samotného utesnenia je možno prehnaný, ale nepopierateľne bude mať zásadný vplyv na trhy i celú svetovú ekonomiku.

Na trhoch sme dlho nezažili takú neistotu, akú vyvoláva septembrové zasadanie FEDu. Kým odborná obec ako ekonómovia a analytici pripisujú sprísneniu politiky zhruba 65%-nú pravdepodobnosť, samotní investori a obchodníci na základe ich správania aktuálne necelých 35%. Za zvýšenie hovorí hlavne dobrá kondícia ekonomiky USA, zachovanie kredibility FEDu, negatívne externality, extrémne uvoľnenej menovej politiky alebo potreba normalizovať politiku pred vyvrcholením ekonomického cyklu. Naopak proti zvýšeniu stojí viacero faktorov ako trhové turbulencie, spomaľovanie svetovej ekonomiky, nízke ceny komodít, silný dolár a s nimi súvisiaca nízka inflácia s klesajúcimi budúcimi očakávaniami, či množstvo dolárového a komoditného dlhu, ktorý predstavuje významné svetové systémové riziko s potenciálom zaviniť ďalšiu krízu.

Prikláňame sa skôr k názoru, že FED nenájde dostatok odvahy na otvorenie možnej Pandorinej skrinky. Myslíme si, že centrálni bankári sú si vedomí rizík spojených s nízkymi cenami komodít a silným dolárom. Tomuto nášmu očakávaniu aj prispôsobujeme väčšinu našich odporúčaní od začiatku roka, od kedy FED zatiaľ podľa predpokladov odsúva termín prvého zvýšenia. Riziko prekvapení je však vysoké a nedá sa vylúčiť absolútne nič. Do samotného záveru preto očakávame naďalej vysoké turbulencie, nervozitu a volatilitu a aj nakoniec samotné rozhodnutie prinesie silné pohyby.

Nezvýšenie sadzieb sa v prvom rade premietne v poklese úročenia dolárových dlhopisov a poklese hodnoty samotného dolára. Následne budú reagovať aktíva, ktoré sú citlivé na dolár a úrokové sadzby. Očakávame teda posilnenie dlhopisov, akcií a komodít ako zlato a ropa. Profitovať budú akcie rozvíjajúcich sa ekonomík, producentov komodít, ale aj amerických spoločností s vyššou expozíciou voči zahraničným trhom, ako sú napr. niektoré technologické spoločnosti.