Chcem investovať
Ako využiť rast sveta vo svoj prospech?
11. 02. 2020 Čas čítania: 6 min
Blog
Blog

Prečo investovať?

Už svoje deti vedieme k tomu, aby neminuli všetky svoje „peniažky“, ktoré dostali za kosenie trávy, za roznášanie novín, ako vreckové alebo od starých rodičov, ale aby si ich odložili. Na horšie časy alebo na niečo väčšie… Zásada neminúť všetky svoje peniaze by mala platiť aj v dospelom veku (výnimkou sú extrémne životné situácie). So zvyšujúcim sa objemom peňazí na bežnom účte však rastie pokušenie kúpiť si niečo, po čom veľmi túžime, alebo, naopak, snaha o ich „rozmnoženie“. Rozmnožovanie peňazí (investovanie) však nie je cieľom (ak sa nevoláte Warren Buffett), ale prostriedkom na naplnenie potrieb. Napríklad na vzdelanie detí, na dôchodok, na budúcu spotrebu v podobe kúpy nejakej finančne náročnejšej veci (bývanie, auto a pod.), na vytvorenie dlhodobej finančnej rezervy (pre zlé časy) alebo na vytvorenie alternatívneho zdroja príjmu (renta).

Pred investovaním myslíte na priebežné náklady

Predtým, než začnete investovať, mali by ste si poistiť riziká, ktoré môžu zásadne ovplyvniť vaše zdravie, život alebo majetok. Následne zoptimalizujte svoje dlhy – na niektoré veci by ste nemali neprimerane míňať (napríklad na bývanie maximálne 36 % čistého príjmu), prípadne vymeňte drahé dlhy (spotrebné úvery, nákupy na splátky a pod.) za lacnejšie (hypotéka). Tretím krokom je vytvorenie rezervného fondu na nepredvídateľné náklady vo výške 3 až 6-mesačných výdavkov. Následne myslite na svoje deti (napr. na ich vzdelanie) a na seba (na svoj budúci dôchodok). To, čo vám po tomto „cvičení“ zostane, môže byť predmetom investovania. Investovanie na vzdelanie detí a dôchodok sú dlhodobé ciele, preto v čo najväčšej miere využite pravidelné investovanie do akciových fondov, najlepšie indexových (ETF).

Rozdeľujte (a pomenujte)

Peniazom, ktoré chcete investovať, dajte prívlastok, pomenujte ich. Ak máte viacero cieľov, rozdeľte ich podľa nich. Jedno portfólio sa môže volať „finančná rezerva“, druhé „lepšie bývanie“, tretie „nové auto“. Rozdelenie peňazí do portfólií umožní ich lepšiu a efektívnejšiu správu. Nebuďte ako väčšina Slovákov, ktorá svoje peniaze necháva ležať v jednej kope na bežnom účte, lebo údajne nevedia, čo bude zajtra (a kto to vie?). To však ešte neznamená, že nemáme mať plány, sny a ciele.

Definujte

 1. Objem investície

Stanovte objem peňažných prostriedkov a frekvenciu investovania (jednorazovo, nepravidelne a/alebo pravidelne). Platí, že čím je objem peňazí vyšší, tým sú poplatky spojené s investovaním nižšie. Vyšší objem peňazí umožňuje zaradiť do portfólia investičné nástroje, ktoré sú prístupné pre veľkých alebo inštitucionálnych investorov.

 1. Investičný horizont

Začnite čo najpresnejším určením investičného horizontu (v rokoch). Pri peniazoch, ktoré sa volajú „lepšie bývanie“ alebo „nové auto“, sú investičné horizonty spravidla kratšie, keďže svoje vlastné peniaze môžete skombinovať s cudzími (úvery). Pri portfóliu „finančná rezerva“ je investičný horizont spravidla dlhší. Čím je investičný horizont dlhší, tým si môžete dovoliť investovať rizikovejšie. Rizikovejšie investovanie znamená zvyčajne vyššie výnosy.

 1. Odolnosť voči poklesom

Ak investujete prostredníctvom finančných trhov, zvážte, aké poklesy v hodnote svojho portfólia psychicky zvládnete. Finančné trhy, hlavne akciové, môžu výrazne kolísať. V rokoch 2008 až 2009 poklesol globálny akciový trh o viac než 50 %. Tento pokles bol však už po štyroch rokoch vynulovaný (tak ako všetky takéto poklesy v minulosti). Aktuálne sú globálne akcie ešte o 70 % vyššie.

 1. Referenčnú menu

Stanovte si, v akej mene chcete na konci dňa svoje peniaze z portfólia minúť (spravidla je to v našom regióne euro).

 1. Výbery z portfólia

Ak chcete z portfólia priebežne čerpať peniaze (rentu), stanovte jej výšku (v eurách alebo v percentách).

 1. Preferencie a obmedzenia

Pokiaľ máte predstavu o tom, čo by v portfóliu nemalo byť (napríklad ruské akcie, akcie spoločností, ktoré vyrábajú zbrane alebo korporátne dlhopisy bez ratingu), špecifikujte to.

 1. Očakávania

Zadefinujte, s akým priemerným ročným výnosom budete spokojný na konci investičného horizontu.

Porovnávajte (jablká s jablkami)

Pri porovnávaní investičných návrhov (nástrojov) jednotlivých správcov si všímajte:

 1. Poplatky – jednorazové, priebežné, ale najmä tie na prvý pohľad neviditeľné.
 2. Dane – ideálne je, aby ste z výnosov neplatili žiadne dane, legislatíva to umožňuje.
 3. Rozmanitosť tried aktív – kvalitné portfólio obsahuje dlhopisové, akciové, realitné, ale aj alternatívne investície.
 4. Rozmanitosť správcov (resp. investičných nástrojov) – pamätajte, že aj majster sveta v desaťboji získa vždy menej bodov ako desať majstrov sveta (špecialistov) v jednotlivých disciplínach.
 5. „Track record“ – minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov, ale ukazuje, ako sa navrhovaným investičným nástrojom darilo a aké boli efektívne.
 6. Ďalšie služby spojené so správou portfólia – rebalansing, spôsob investovania (napr. postupné vytváranie dynamickej zložky portfólia a pod.), daňový reporting, vzťahový manažér k dispozícii, prístup na účet cez internet a pod.

Vyberajte, na každom percente záleží

Pri výbere správcu vášho portfólia sa riaďte faktami. Áno, budú do toho vstupovať aj emócie. Čísla však nepustia. Investovanie má byť predovšetkým o efektívnom zhodnocovaní majetku a až potom o ostatných veciach. Pretože na každom percente záleží. Napríklad, ročný výnos portfólia na úrovni 7 % znamená pri 100-tisícovej investícii na 20 rokov až o 120-tisíc eur viac ako pri výnose 5 %.

Tento článok je súčasťou investičného seriálu Across Investník. Zameraný je na užitočné informácie pre každého investora.

Autor: