Chcem investovať
Ako zarobiť na alternatívnom investovaní
10. 05. 2018 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Skúsení investori si popri tradičných triedach aktív pridávajú do portfólia aj tzv. tretiu nohu, ktorou sú alternatívne investície. Ich vývoj nie je totiž závislý od akcií a dlhopisov. Vďaka takýmto investíciám je portfólio investorov výnosnejšie a stabilnejšie. Ak je navyše správne diverzifikované, môže v prípade klesajúcich trhov dosahovať kladné zhodnotenie. Bonusom pre investora je aj oslobodenie výnosov od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu.

O aké investície ide?

Alternatívne investície sú zamerané na realitné a infraštruktúrne projekty, poľnohospodárske komodity, energetiku, ale aj na „luxus” v podobe umeleckých predmetov, vína, hodiniek, antického nábytku, mincí, šperkov, diamantov, veteránov alebo aj filatelistických cenností. Symbolom alternatívnych investícií sú predovšetkým hedžové fondy. Investovanie prostredníctvom nich je dynamické, zahŕňa rôzne finančné deriváty alebo nástroje obchodujúce s poistnými rizikami.

Tretia noha investičného portfólia

Akciám sa štandardne darí v prostredí pozitívnych makroekonomických ukazovateľov a pri dobrej nálade investorov, ktorí predpokladajú ďalší rozvoj podnikateľského prostredia. Naopak dlhopisy sú „rajom“ v prípade znižujúcich sa úrokových sadzieb, ktoré majú podporiť investície a spotrebu v prípade klesajúcich trhov. Alternatívne investície prinášajú zhodnotenie, aj keď klesajú akcie a nedarí sa dlhopisom.

Optimálne zloženie s optimálnymi výnosmi

Pokiaľ by bolo portfólio zložené výhradne z dlhopisov, jeho výnos by sa na základe vývoja za posledných 15 rokov pohyboval na úrovni 4,2 % s ročnou rozkolísanosťou 5,6 %. Čisto akciové portfólio by prinieslo 8,8 % s volatilitou  14,8 %. Ak by sme však portfólio skombinovali v pomere 70 % dlhopisov, 15 % akcií a 15 % alternatívnych investícií, dosiahneme očakávania väčšiny investorov. Výnos je vyšší než v prípade dlhopisového portfólia, a to na úrovni 5,4 %, pri volatilite 5,9 %. Takého portfólio zaznamenáva solídne úrovne maximálneho poklesu a veľmi rýchle zotavenie.

Unikátne zloženie portfólia

Investície v ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ predstavujú unikátny mix alternatívnych stratégií akými sú napr. hedžové fondy, realitné investície, komodity vrátane energetických produktov či privátne a infraštruktúrne investície. Dôležitou súčasťou sú tiež stratégie, ktoré zahŕňajú poistiteľné udalosti. Ich výkonnosť je závislá len od meteorologických vplyvov. Pomer medzi jednotlivými zložkami aktív je stanovený tak, aby sa zamedzilo previazanosti stratégií medzi sebou a previazanosti na tradičné triedy aktív. Reflektuje aj predpokladaný pomer výkonnosti a volatility.

Investície od 50-tisíc eur

Minimálne vstupy pri alternatívnom investovaní sa pohybujú rádovo v státisícoch eur. Across však pripravil riešenie, pri ktorom možno participovať na takýchto investíciách od relatívne nízkej sumy, ktorá v súčasnosti predstavuje 50-tisíc eur. Takáto investícia postačuje na vytvorenie kvalitného investičného portfólia, ktoré prináša investorovi výnos na úrovni zmiešaného dlhopisového portfólia s volatilitou globálnych dlhopisov. Historická previazanosť (korelácia) na akciové trhy takéhoto portfólia predstavovala len 0,24. Inými slovami pohyb akciového trhu o 1 % znamenal pohyb alternatívneho portfólia (jedným alebo druhým smerom) len o 0,24 %.

Daňové zvýhodnenie

Pokiaľ investor vlastní aktíva v rámci inteligentných portfólií viac ako jeden rok, výnosy sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie informácie o možnostiach, ako sa „zviesť“ na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.