Chcem investovať
Americké akcie a kryptomeny vládli novembrovým trhom
12. 12. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Novembrové výsledky inteligentných portfólií sa niesli v znamení rozdielneho zhodnotenia na trhoch v USA a v Európe. Americký trh rástol vďaka očakávanému ekonomickému oživeniu, ktoré podporila schválená daňová reforma a priaznivé výsledky firemného sektora.

Na druhej strane Európa sa ponorila do negatívnych čísel, k čomu prispela patová situácia po nemeckých voľbách a rozhodnutie Nórskeho štátneho investičného fondu zbavovať sa akcií energetických spoločností. Inteligentné portfóliá AIP 50+ (s polovičným podielom akcií a dlhopisov) aj AIP 75+ medzimesačne oslabili o 0,4 %, AIP 100+ (čisto akciové riešenie) oslabilo o 0,5 %.

Za rok 2017 však dosiahla výkonnosť dynamickejších riešení inteligentných portfólií AIP 75+ a AIP 100+ viac ako 10 %. Z pohľadu jednotlivých zložiek portfólií patril november stredným americkým spoločnostiam, obchodovaným cez indexový fond db x-trackers Russell MidCap. Zhodnotili o 3,41 %. Už v októbri sme tento fond označili za  lídra ročného zhodnotenia v rámci inteligentných portfólií. Jeho výkonnosť sa prehupla cez 17 %.

Across Bond+ atakuje svoju rekordnú výkonnosť

Opatrenia a rétorika centrálnych bánk na podporu rastu svojich ekonomík naďalej nepridáva na pokoji dlhopisovým hráčom. Dlhopisoví obchodníci kumulujú svoju hotovosť a čakajú na korekciu trhu, alebo zhodnocujú prostriedky investovaním do nástrojov s kratšou splatnosťou, prípadne s pohyblivým výnosom. Stále však platí, že investičná príležitosť sa rysuje viac v dlhopisoch emitentov z rozvíjajúcich sa krajín alebo obchodovaných v lokálnych menách než v štátnych dlhopisoch vyspelých krajín.

Across Bond+ pokračoval v raste a medzimesačne si pripísal 0,27 %. Dostal sa tým nad 9-percentnú výkonnosť v tomto roku. Atakuje svoju rekordnú výkonnosť z minulého roka na úrovni 9,16 %, ktorou porazil všetkých svojich konkurentov na trhu. K zhodnoteniu fondu prispel najmä vývoj gruzínskych bánk, ukrajinských poľnohospodárskych producentov a maďarskej chemickej spoločnosti. Fond opäť zaznamenal rast aktív, čím sa rozširujú možnosti na ďalšiu diverzifikáciu portfólia a využitie investičných príležitostí v regióne strednej a východnej Európy.

Investori zarobili na českej korune osem percent

V apríli tohto roka Česká národná banka uvoľnila menovú politiku a prestala brániť posilneniu českej meny pod 27 korún za euro. Sledovala tým oživenie českej ekonomiky a podporu exportu. Od ukončenia aktívnych opatrení ČNB sa česká koruna pohybovala v bezpečnej zóne výrazne pod bránenou úrovňou. Hodnotenie českej meny umožnilo vyplatiť investorom do zaisteného produktu Across Protected CZK kupón vo výške 8 % k termínu 6. december t.r. Ďalšie pozorovacie obdobie, ktoré je zároveň dátumom splatnosti tohto zaisteného produktu, je začiatok decembra 2018. Ak sa česká koruna udrží pod 27 EUR/CZK, investori sa môžu tešiť na ďalší vyplatený kupón.

Kryptomeny lámu rekord za rekordom

Hitom tohto roka zostávajú kryptomeny. Dve najobchodovanejšie Bitcoin a Ethereum sú súčasťou ponuky Across Opportunities. V novembri zhodnotil Bitcoin Tracker obchodovaný v eurách o 46 %, Ethereum Tracker rástol o viac ako 30 %. Obidve digitálne meny skrývajú výrazný rastový potenciál, ktorému sa v tomto roku približuje máloktoré finančné aktívum.

Afrika zahriala indexové fondy

Z vybraných indexových fondov Across Crème de la Crème bol lídrom zhodnotenia db x-trackers MSCI Africa TOP 50 Index (USD), ktorý rástol za november o 4,77 %, za rok je to dovedna takmer 18 %. Nováčik v našom výbere, indexový fond iShares MSCI Frontier 100, sa uviedol takmer 3,5-percentným zhodnotením. V tomto roku je lídrom indexových fondov Global X Robotics & Artificial Intelligence, ktorý rástol o 59,5 %. Výkonnosťou nad 30 % sa môže pochváliť viacero fondov z Across Crème de la Crème Amundi Emerging Markets (USD) a už spomínaný iShares MSCI Frontier 100 združujúci rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré zatiaľ nepatria medzi veľkých ekonomických hráčov. Podobne ako minulý mesiac zostávajú v defenzíve indexové fondy dlhopisových riešení. Pridali sa k nim aj európske akciové fondy.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème, Across Intelligent Portfolio a Across Protected CZK+.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.