Chcem investovať
Augustové výsledky stratégii Across opäť potešili investorov
06. 09. 2016 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Investičný fond Across Pavis+ pokračoval v letnom raste. V mesiaci august zhodnotil majetok o 3,8 %. Za dva dovolenkové mesiace si tak klienti pripísali výnos takmer 7 %.

Pavis+ profitoval aj napriek tomu, že hlavný americký akciový index S&P 500 zaznamenal v auguste záporný výsledok -0,12 %. Dôvodom odchýlky je, že investičná stratégia nie je priamo závislá na výsledkoch širokého akciového indexu. Investuje koncentrovane, pričom vyhľadáva tie najlepšie spoločností na americkom trhu. Ich výber podlieha prísnemu due diligence procesu, ktorý vychádza zo skúseností investičných manažérov, získaných na private equity transakciách za viac ako 25 mld. USD. Čistý výnos stratégie od jej založenia (1. 1. 2009) predstavuje 10,8 % p.a.

Výnos 7,6 % od začiatku roka je zasa výsledok dlhopisovej stratégie Bond+, ktorá investuje do štátnych a korporátnych dlhopisov strednej a východnej Európy. V auguste si pripísala ďalších 0,9 %. Hlavnými investičnými príležitosťami stratégie sú pretrvávajúce vysoké výnosy korporátnych dlhopisov v regióne a možnosť dodatočného profitu z dôvodu konvergencie ekonomík týchto krajín.

Podrobnejšie výsledky investičných stratégií Across sú obsiahnuté v mesačných reportoch alebo investičných profiloch.