Chcem investovať
Čas na investovanie so zaistením
23. 02. 2016 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Je nespochybniteľné, že dlhodobé investovanie do diverzifikovaného portfólia akcií prináša vyššie zhodnotenie ako uloženie peňazí na termínovaný vklad.

V krátkodobom horizonte však takáto investícia podlieha kolísaniu. V krajnom období aj rádovo v desiatkach percent, čo len máloktorí investori dokážu ustáť. Mnohí predávajú svoje investície v tom najnevhodnejšom čase, po najväčších poklesoch. Na následnom zotavení trhu, ktorý doteraz vždy prišiel, už teda neparticipujú a skončia v červených číslach. Jedným z riešení ako tomu predchádzať sú investície so zaistením, ktoré ponúkajú atraktívny výnos a zároveň ochranu vkladu.

Kedy je výhodné investovať so zaistením

Nakoľko nikto nepozná budúcnosť, tak v zásade vždy. Vždy, keď máme pochybnosť o ďalšom vývoji na trhu. Sú však obdobia, kedy je to výhodnejšie. Napríklad po korekciách na kapitálovom trhu, kedy ešte nie je jasne identifikovateľný trend. Vyklesané aktíva testujúce dno lákajú, avšak nie vždy máme vzhľadom na negatívny sentiment odvahu kúpiť ich napriamo. Rovnako je vhodné cez zaistenie limitovať riziko „short-ovanej“ pozície. Zaistenie samozrejme nie je zadarmo. Cenou za „odrezanie“ strát je nižší potenciálny výnos, alebo nižšia pravdepodobnosť jeho dosiahnutia.

Ako funguje zaistená schéma

Spravidla veľmi jednoducho. Rozdelíte celkovú investíciu na dve kôpky. Prvá, väčšia kôpka, bude slúžiť na zachovanie hodnoty investície. Spravidla sa za ňu nakúpi fixne úročený bezpečný cenný papier (dlhopis) s rovnakou splatnosťou ako má zaistené riešenie. Druhá menšia kôpka je tvorená budúcim výnosom dlhopisu z prvej kôpky. Tento sa použije na nákup derivátu podkladového aktíva, ktorá ma vygenerovať atraktívny výnos. Derivát, napríklad opcia, sa použije preto, aby sme vytvorili tzv. pákový efekt, čiže s malým objemom násobne participovali na výsledkoch podkladového aktíva. Nie je to bez rizika, ale môžeme si ho dovoliť, nakoľko neriskujeme istinu, ale len výnos, ktorý generuje. Samozrejme v praxi sa stretnete s ďaleko komplikovanejšími schémami, podstata je však rovnaká.

Pri výbere zaisteného riešenia by sme sa mali rozhodovať v prvom rade na základe toho, či veríme v naplnenie scenára investičnej stratégie. Investujeme predsa kvôli tomu, aby sme dosiahli výnos. Ďalej je podstatné aká je naša participácia na dosiahnutom výnose, či ho dostaneme celý, alebo len zlomok. V ďalšom rade je potrebné poznať aká veľká časť investície je zaistená. Nie vždy je to 100 %. No a nemenej dôležité sú náklady spojené s obstaraním investície a daňové a odvodové zaťaženie. No a majte na pamäti, že všetko čo vyzerá príliš dobré na to, aby to bolo reálne, reálne nie je.

Hra o ropu

Zaistené riešenie s potencionálnym výnosom až 27 % je aktuálne riešenie v ponuke Across Private Investments. Hráme na zotavenie cien americkej ropy WTI. Jedná sa o aktívum, ktoré za posledné roky kleslo o viac ako tri štvrtiny a atakuje 13 ročné minimá. Našim predpokladom je, že cena ropy bude v horizonte troch rokov vyššie ako je dnes, čo nám vygeneruje vyššie uvedený výnos. Investícia je zaistená do výšky 100 %. Ak si teda rovnako ako my myslíte, že cena ropy atakuje dno a mala by v budúcnosti rásť, pozrite si detailne podmienky Across Protected Crude Oil+.