Chcem investovať
Čínske dáta zostávajú slabé
10. 11. 2015 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Investori v pondelok knihovali zisky z predchádzajúcej šesťtýždňovej rely v dôsledku rastúcej istoty vyšších sadzieb.

  • Akciové indexy vyspelých trhov so stratami okolo percenta.
  • Investori knihujú zisky na výhľad vyšších sadzieb.
  • Dopad silnej americkej nezamestnanosti sa prejavuje s oneskorením.
  • Zlato a euro minimálne korigovali predchádzajúce straty.
  • Čínske dáta naďalej naznačujú spomaľovanie ekonomiky.
  • Negatívny dopad na priemyselné komodity a ropu.
  • IEA vidí prebytok ropy až do konca dekády.
  • OECD znižuje odhad rastu svetovej ekonomiky.
  • Euroskupina neuvoľnila Grécku 2 mld. eur.

Vstup do nového týždňa akciám nevyšiel pozitívne. Vyspelé trhy dokonca knihovali najväčšie denné poklesy za ostatných šesť týždňov. Kalendár neobsahoval zásadnejšie ekonomické dáta alebo udalosti. Do veľkej miery podľa nášho názoru oneskorene na trhy dopadla silná piatková nezamestnanosť ústiaca do značnej pravdepodobnosti vyšších sadzieb koncom roka.

Negatívny vplyv mala októbrová čínska obchodná bilancia zverejnená v priebehu víkendu. Dovoz a vývoz tovarov pokračovali v medziročnom poklese (-3,6%, resp. -16% v juanovom vyjadrení), i keď v prípade exportu sa jeho tempo zmierňuje. Prepady boli výraznejšie oproti očakávaniam. Investori im však až takú váhu nepriraďovali. Dôvodov môže byť niekoľko. V prvom rade minuloročná báza bola silná. Ostatné dáta vykazujú určitú mieru stabilizácie a pokračujúca slabosť čínskej ekonomiky otvára priestor ďalšej podpore štátu. Navyše regulátor opäť uvoľnil emisie akcií spoločností vstupujúcich na burzu. Čínske indexy tak boli včera zelené.

Konštruktívna nálada sa neudržala do európskeho obchodovania. V priebehu víkendu mierne poklesli očakávania rozšírenia stimulov európskej menovej autority. FED komunikáciou blížiaceho sa zvýšenia sadzieb do veľkej miery pomáha a vykonáva prácu ECB. Silnejúci dolár znižuje potrebu dodatočných opatrení. Rovnako tradične odmietavé slová šéfa nemeckej Bundesbanky voči zväčšeniu kvantitatívneho uvoľňovania tlmili nadšenie trhov. Samozrejme konsenzus nebol úplne nabúraný.

Tieto skutočnosti pravdepodobne viedli k miernej korekcii predchádzajúcich strát eura. Slabší dolár sa postaral o prvý ziskový deň zlata po ôsmych dňoch. Ropa rozšírila straty o ďalšie percento. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy o jej prebytok na svetových trhoch a slabšia čínska obchodná bilancia. Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry pre Financial Times uviedol, že očakáva previs ponuky nad dopytom minimálne do konca tejto dekády. Na očakávania prvého utesnenia menovej politiky FEDom po deviatich rokoch klesali ceny dlhopisov, ktorých výnos sa dostal na nové takmer štvormesačné maximum.

Negatívny vplyv na vývoj obchodovania mohol mať nový ekonomický výhľad OECD, ktorý znížil odhad rastu globálneho hospodárstva na 2,9% v tomto roku a 3,3% v roku 2016 z predchádzajúcich 3%, resp. 3,6%. Dôvody vidí v spomalení rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s čínskou s veľmi negatívnym dopadom na svetový obchod.

Americké akcie od otvorenia zamierili do výrazných strát, ktoré sa v jednom momente dostali až k 1,5%. Včera absentovali zásadnejšie ekonomické správy, preto by sme príčiny videli hlavne v uvedomení si možných efektov zvýšenia sadzieb FEDu. Očakávania utesnenia na decembrovom zasadaní mierne poklesli na pravdepodobnosť 66% podľa futures kontraktov.

Včera sa stretli ministri financií eurozóny, tzv. euroskupina. Témou bol hlavne progres Grécka v napĺňaní požiadaviek a podmienok pomoci. Veritelia sa s Aténami nedohodli, v čoho dôsledku stále neuvoľnili plánované 2 mld. eur z tretieho balíka. Zdrojom nezhôd zostáva prístup k zabaveniu založených nehnuteľností v prípade nesplácaných hypoték. Európskym cieľom je definitívne očistiť bankový sektor, a preto veritelia vyžadujú tvrdé pravidlá, kým grécka socialistická vláda sa v tomto smere logicky zdráha.

Utorok zatiaľ zostáva nemastným a neslaným dňom. Väčšina ázijských parketov je červená nasledujúc zavretie vyspelých trhov. Čína dnes ráno zverejnila inflačné čísla, ktoré opäť nie sú dôvodom na oslavu. Producentská inflácia klesala medziročne 44. mesiac v rade a miera prepadu ostala v októbri nezmenená na -5,9% v súlade s očakávaniami. Spotrebiteľská inflácia spomalila na 1,3% zo septembrových 1,6%. Očakávania predpokladali rast cien o 1,5%. Doterajšie čínske dáta opäť ponúkajú málo indícií oživovania tamojšej ekonomiky napriek neustále prijímaným stimulačným opatreniam ako napr. zníženie sadzieb a povinných minimálnych rezerv koncom októbra.

Ostatné aktíva sa ráno v Európe obchodujú s minimálnymi zmenami. Starý kontinent ponúka priemyselnú produkciu Francúzska a Talianska. USA zverejnia dôveru malých podnikov, dovozné ceny a vývoj veľkoobchodu vrátane zmeny zásob. V Európe majú prejav viacerí centrálni bankári, ktorí môžu poodhaliť názory na potrebu rozšírenia súčasných alebo nové opatrenia.