Chcem investovať
Čisté výnosy z investícií môžu byť až o tretinu vyššie
29. 11. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Predstavte si, že investujete do akcií veľkých amerických spoločností sumu 50 tisíc EUR. Na výber máte tri typy investičných nástrojov, prostredníctvom ktorých môžete investíciu realizovať: tuzemský podielový fond, zahraničný podielový fond a indexový podielový fond obchodovaný na regulovanom trhu. Všetky tri typy fondov zhodne investujú a po piatich rokoch prinesú rovnaký výnos vo výške 40 %. Aký bude čistý výnos, ak ste investovali ako fyzická osoba a rozhodnete sa investíciu predať?

Výberom vhodného investičného nástroja možno zvýšiť čistý výnos až o tretinu. Na základe novely zákona o dani z príjmov fyzických osôb sa od 1. januára 2016 všetky príjmy z kapitálového majetku (§ 7) zdaňujú jednotnou sadzbou dane vo výške 19 %. Príjmy z tuzemských cenných papierov sú automaticky zdaňované zrážkovou daňou 19 % a neplatia sa z nich zdravotné odvody. Daň odvedie emitent cenného papiera. V prípade zahraničných cenných papierov vstupuje príjem do daňového základu. Povinnosť odviesť daň vo výške 19 % je na daňovníkovi. Navyše tento príjem podlieha aj zdravotným odvodom, čo zaťaží investora ďalšími 14 %. Výnimku tvoria cenné papiere, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu. Ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, príjem je oslobodený od dane, aj od zdravotných odvodov.

Na základe vyššie uvedených pravidiel bude čistý výnos z nášho príkladu takýto:

Voľba investičného nástroja z pohľadu daní a zdravotných odvodov je jednoznačne v prospech indexového podielového fondu. Naopak – pri zahraničnom podielovom fonde je čistý výnos o tretinu nižší ako hrubý výnos, a to na úkor daní a zdravotných odvodov.

Indexové podielové fondy sú u investorov obľúbené aj kvôli nižším nákladom na správu v porovnaní s tradičnými podielovými fondami. Across Private Investments ich preto používa vo svojich kľúčových produktoch, akými sú CRÈME LA CRÈME, INTELLIGENT PORTFOLIO+ a INVESTIČNÉ SPORENIE+.

Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných odvodov sa vzťahuje aj na dlhopisy, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu. Patrí sem napríklad dlhopis Across Funding 1 s výnosom 5 % p.a. Across Private Investments emitoval tento dlhopis v  októbri 2016 a začiatkom budúceho roka bude prijatý na regulovaný trh – Burzu cenných papierov v Bratislave.

 V súvislosti s blížiacim sa koncom roka by sme radi upozornili, že naďalej platí možnosť započítať si výnosy a straty z cenných papierov v jednom kalendárnom roku. Dosiahnuté zrealizované výnosy možno korigovať predajom stratových pozícií a tým si znížiť daňový základ. Má to samozrejme význam len vtedy, keď výnosy nie sú oslobodené od dane.