Chcem investovať
Čo priniesol rok 2015?
12. 01. 2016 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Ku koncu roka 2015 prekročili aktíva pod správou Across hodnotu  200 mil. EUR. Najviac k tomu prispeli aktivity skupiny Across Private Investments v oblasti privátnych projektov a čisté predaje, ktoré presiahli objem 10 mil. EUR.

Hlavné témy v rámci projektov boli energetika, hotelierstvo a cestovný ruch a zdravotníctvo.

Trhové príležitosti v energetike: zvýšenie kvót a pokles cien

V rámci energetiky pokračovali projekty v oblasti zelenej energetiky, poľnohospodárstva a odpadov zastrešované spoločnosťou Percebes Energy,a.s. Podpora obnoviteľných zdrojov energie (geotermálna, veterná, slnečná, biomasová alebo bioplynová energia) zo strany Európskej únie, a teda aj jednotlivých štátov, spojená s výrazným poklesom investičných nákladov týchto zdrojov postavilo zelenú energetiku do centra našej pozornosti.

Svoje aktivity sme v prvom kole upriamili na Chorvátsko a Slovensko. Chorvátsko je v tejto oblasti ešte len na začiatku. V septembri 2015 schválilo zvýšenie kvót na zelenú energiu, pričom odhadovaná výška investícií do nových zdrojov tak môže presiahnuť až 1 mld. EUR, o ktoré sa bude uchádzať najmä zahraničný kapitál. Konkrétne vznikol priestor na postavenie približne 45 MW bioplynu, viac než 400 MW veterných zdrojov a 100 MW biomasy. Na Slovensku vznikol priestor na nákup fungujúcich projektov, nakoľko z dôvodu nepriznania podpory formou doplatku významne klesli ich ceny. Ku koncu roku naše energetické portfólio pozostávalo zo 4 bioplynových staníc prevádzkovaných na Slovensku s celkovým výkonom 3,94 MW a  4 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom 5 MW, ktoré developujeme v Chorvátsku. V ďalších rokoch sú pripravované ďalšie akvizície v oblastiach fotovoltaiky, veternej energie a bioplynu v regione CEE.

Oblasť hotelierstva a cestovného ruchu: skvalitňovanie služieb a nové akvizície

Investície zastrešované spoločnosťou Prime Tourist Resorts, a.s. (PTR) smerovali najmä do skvalitnenia služieb v stredisku Salamandra Resort. Uprostred leta boli otvorené dve multifunkčné ihriská určené pre hráčov volejbalu, nohejbalu, futbalu a tenisu. Jedno z ihrísk v zime slúži ako umelé klzisko, čím sa rozšírili možnosti trávenia voľného času aj pre milovníkov zimných športov na ľade. Vedľa lyžiarskej zjazdovky pribudla na jeseň nová unikátna cyklotrasa typu  Flow Trail.  Je určená  pre horských cyklistov a obsahuje rôzne zábavné prvky vo forme klopených zákrut, gravitačných jám a vĺn. Trasa tohto typu je na Slovensku zatiaľ jediná a za jej realizáciou stojí partnerstvo  občianskeho združenia Bajkom k tajchom a strediska Salamandra Resort. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 1,6 milióna EUR, ktoré pokryli nielen výstavbu novej cyklotrasy a  ihrísk, ale aj  opravu prístupovej cesty a úpravu kamienkovej pláže pri Hornom hodrušskom tajchu a parkoviska pre verejnosť. Ukončila sa tak ďalšia rozvojová fáza, ktorou sa stredisko mení na celoročne využiteľný športovo-rekreačný rezort. Cieľ PTR  v roku 2016 je akvizícia nových hotelov v Chorvátsku a na Slovensku a ďalší rozvoj existujúcich hotelov.

 Zdravotníctvo: nové ambulancie v Bratislave, Ružinov a v Trnave

Do siete ambulancií všeobecných lekárov na jeseň 2015 pribudli dve nové ambulancie v Bratislave v mestskej časti Ružinov a v Trnave. Praktická Ambulancia je sieť ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, ktorá začala poskytovať zdravotnú starostlivosť od októbra 2013 v Bratislave Petržalke. Do tohto inovatívneho projektu s výrazným rastovým potenciálom sa Across Private Investments rozhodol kapitálovo vstúpiť v auguste 2014 a takmer 1,5 ročné partnerstvo prináša prvé výsledky a potvrdzuje správne smerovanie celého projektu. Finančné ukazovatele sa vyvíjajú podľa plánu. Cieľom projektu je do roku 2018 vytvoriť sieť 5 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých obsluhujúcich viac ako 50.000 pacientov s tržbami na úrovni 1,8 mil. EUR.

Ohľadom developerských projektov, ktoré tvoria štvrtú klúčovú oblasť nášho pôsobenia, prinesieme v najbližších číslach Across News.