Chcem investovať
Alokácia aktív
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Vo fonde sa cielene rozkladajú investície do rôznych typov aktív, akými sú napríklad nástroje peňažného trhu, dlhopisy alebo akcie. Alokácia môže byť napr. odvetvová, menová, alebo trhová. Optimalizácia rizika a investičnej stratégie sa dosahuje správnou alokáciou aktív a primeraného zasahovania do nej s cieľom dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.