Chcem investovať
BETA
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Beta je ukazovateľ, ktorý meria relatívnu mieru volatility alebo systematického rizika fondu voči benchmarku. Beta na úrovni 1 znamená, že fond kopíruje vývoj benchmarku. Ak má beta napr. hodnotu 2, tak je dvojnásobne volatilnejšia (kolísavejšia) ako benchmark. Naopak, beta s hodnotou 0,65 znamená, že fond je o 35 % menej volatilný ako benchmark.