Chcem investovať
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

CPPI metóda sa používa na zaistenie minimálnej výkonnosti investície. Investícia je rozdelená na dve časti, rizikovú časť (spravidla akcie) a konzervatívnu časť (dlhopisy, pokladničné poukážky, hotovosť). Priebežne sa vypočítava, aké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie rizikovej časti investície v štruktúre, aby sa mohol dosiahnuť investičný cieľ.