Chcem investovať
Depozitár
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Depozitárom môže byť finančná inštitúcia (domáca alebo zahraničná) s povolením na úschovu a správu investičných nástrojov alebo obchodník s cennými papiermi. Každý podielový fond musí mať depozitára, ktorý vedie samostatnú evidenciu cenných papierov. Úlohou depozitára je o.i. aj kontrola oceňovania majetku.