Chcem investovať
Diverzifikácia
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Investičná stratégia, ktorá pomáha znižovať mieru rizika v investičnom portfóliu (resp. portfóliu podielového fondu). Rôzne typy aktív majú rôzne riziká. Portfólio možno diverzifikovať investovaním do rôznych tried aktív (dlhopisy, fondy, akcie, deriváty), investovaním v rôznych odvetviach alebo v regiónoch.