Chcem investovať
Emisie podielových listov
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Podielové listy podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách. Líšia sa rôznymi faktormi – typom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku. Ďalej sa emisie môžu líšiť výškou minimálnej investície, odplatou za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo aj kombináciou uvedených charakteristík.