Chcem investovať
Emitent
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Emitent je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydala cenný papier s cieľom získať finančné zdroje na svoj ďalší rozvoj. V prípade dlhových nástrojov je emitent povinný svoj dlh splatiť za vopred určených podmienok.