Chcem investovať
EPS (Earnings per share)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Pomerový ukazovateľ čistého zisku spoločnosti na počet akcií. Tento ukazovateľ sa používa pri oceňovaní spoločnosti a patrí k najviac používaným premenným v rámci fundamentálnej analýzy.

EPS = (čistý zisk – dividenda pre prioritné akcie) / počet kmeňových akcií.