Chcem investovať
EURIBOR/EURIBID
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky ochotné požičať peňažné prostriedky na medzibankovom trhu (EURIBOR) alebo si ich požičať (EURIBID). Trojmesačný EURIBOR je dôležitým benchmarkom, pretože ho využívajú viaceré finančné produkty denominované v eurách ako napríklad hypotéky, bežné účty a deriváty. EURIBOR má v eurozóne podobnú úlohu ako LIBOR v USA a vo Veľkej Británii.