Chcem investovať
Finančný trh
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Finančný trh je akýkoľvek trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi a investičnými nástrojmi, vrátane akcií, dlhových nástrojov, menových párov a finančných derivátov. Finančný trh je nevyhnutný pre riadne fungovanie operácií medzi jednotlivými zložkami ekonomiky.