Chcem investovať
Fundamentálna analýza
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Táto analýza sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá sa porovnáva s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo je ocenená správne. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.).