Chcem investovať
Garančný fond investícií
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Garančný fond investícií vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upraveným právnymi predpismi SR. Dohľad nad činnosťou Garančného fondu investícií vykonáva NBS.