Chcem investovať
Hedžing (Hedging)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o využitie nástrojov finančného trhu (najčastejšie derivátov) na ochranu pred rizikom vzniku možnej budúcej straty, ktorá môže nastať v dôsledku veľkých výkyvov na finančnom trhu. Môže ísť napríklad o zaistenie sa proti zmene úrokovej sadzby alebo zmene devízového kurzu.