Chcem investovať
Investičný horizont
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o dobu investovania, počas ktorej sú peniaze investované v cenných papieroch alebo v iných aktívach. Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont. Predstavuje minimálny časový úsek, kedy by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu. Investičný horizont by mal byť spravidla dlhší ako jeden rok. Čím je investičný horizont dlhší, tým si možno dovoliť investovať rizikovejšie. Rizikovejšie investovanie znamená zvyčajne vyššie výnosy.