Chcem investovať
ISIN (International Securities Identification Numbering)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o medzinárodnú sústavu číslovania cenných papierov. ISIN je základným identifikátorom emisií cenných papierov a finančných nástrojov, prideľovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 6166. Toto kódové číslo prideľuje každému verejne obchodovateľnému cennému papieru Centrálny depozitár cenných papierov.