Chcem investovať
Kolektívne investovanie
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Predmetom kolektívneho investovania je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech investorov. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika. Kolektívne investovanie sa na Slovensku riadi Zákonom o kolektívnom investovaní.