Chcem investovať
Korelácia
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Korelácia je cenová závislosť medzi dvoma alebo viacerými aktívami (alebo medzi jedným inštrumentom a benchmarkom). Hodnoty korelácie sú od -1 do 1, pričom hodnota 1 znamená absolútnu koreláciu, čiže vývoj ceny dvoch meraných aktív je zhodný. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žiadna cenová závislosť a hodnota -1 znamená, že aktíva majú opačný vývoj ceny. Korelácia aktív sa v portfóliách sleduje kvôli ich diverzifikácii. Portfólio manažéri fondov vyhľadávajú aktíva s negatívnou koreláciou, ak chcú diverzifikovať riziko v rámci portfólia.