Chcem investovať
Kreditné riziko
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta v prípade, keď nemôže, alebo nechce, splatiť svoje záväzky v plnej výške a v termíne ich splatnosti. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší jeho priemerný rating.