Chcem investovať
NAV
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Touto skratkou sa vyjadruje celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva), ktorá je znížená o záväzky.