Chcem investovať
Opcia
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Opcia je právo (upravené zmluvne alebo nezmluvne) na kúpu alebo predaj určitého majetku (akcií, komodít, meny atď.). Toto právo môže, ale nemusí, byť využité. Je to iba možnosť, za ktorú sa platí opčná prémia. V opčnej zmluve/dohode je určený presný termín splatnosti, kedy je možné opciu uplatniť (európska opcia) alebo počas celej životnosti opčného kontraktu (americká opcia). Ak v tomto termíne opcia nie je uplatnená, opcia vypršala/prepadla.

Poznáme dve základné opcie:

  • opcia na kúpu (kúpna opcia, call opcia, call option) – majiteľ opcie má právo na kúpu majetku v stanovenom termíne a majiteľ aktíva je povinný ho v tomto termíne predať
  • opcia na predaj (predajná opcia, put opcia, put option) – majiteľ opcie má právo na predaj majetku v stanovenom termíne a vystaviteľ opcie je povinný ho v tomto termíne kúpiť.