Chcem investovať
Otvorený podielový fond
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde. Otvorený fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.