Chcem investovať
P/B (Price to Book Ratio)
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

P/B je pomerový ukazovateľ ceny akcie k účtovnej hodnote spoločnosti prepočítanej na akciu. Porovnáva hodnotu, ktorú firme prideľuje trh s hodnotou, ktorá vyplýva z účtovníctva.

P = aktuálna cena (kurz) jednej akcie
B = účtovná hodnota akcie = vlastný kapitál – prioritné akcie/počet emitovaných kmeňových akcií.