Chcem investovať
Podiel
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Je základnou jednotkou majetku podielového fondu, ktorá vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Vynásobením počtu podielov aktuálnou cenou jedného podielu možno vypočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.