Chcem investovať
Portfólio
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Investičné portfólio je súbor, resp. mix finančných nástrojov, ktoré investor drží s cieľom zhodnotiť svoje finančné prostriedky. Pri vytváraní finančného portfólia by mal investor zobrať do úvahy viacero faktorov – očakávané výnosy, potenciálne riziko a časový horizont. Vo všeobecnosti sa neodporúča vložiť všetky aktíva na jeden titul, je lepšie rozložiť ich, a tým rozložiť aj riziko. Pri vytváraní investičného portfólia investor vychádza z toho, akú mieru rizika je ochotný podstúpiť. Portfólio si môže vytvoriť konzervatívne, vyvážené alebo rizikové.