Chcem investovať
Prospekt cenného papiera
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o dokument, ktorý je súčasťou emisie cenného papiera. Prospekt cenného papiera poskytuje investorovi informácie o emitentovi cenného papiera, na základe ktorých sa investor rozhodne, či cenný papier kúpi alebo nie. Emitent musí v prospekte zverejniť všetky relevantné informácie.

Pri cenných papieroch platí pravidlo, že pokiaľ je akýkoľvek cenný papier (dlhopis, akcia) verejne ponúkaný investorom, musí byť zverejnený prospekt schválený príslušným orgánom (v SR to je NBS).