Chcem investovať
Sekundárny trh
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Na sekundárnom kapitálovom trhu cenných papierov sa obchoduje s cennými papiermi, do ktorých už bolo investované. Tento trh umožňuje pôvodným investorom, ktorí nakúpili svoje finančné aktíva na primárnom kapitálovom trhu, aby s nimi obchodovali kedykoľvek, keď to uznajú za vhodné. Sekundárny trhu poskytuje pôvodnému investorovi likviditu jeho finančného aktíva, získaného nákupom z primárnej emisie.