Chcem investovať
Správcovská spoločnosť
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o akciovú spoločnosť založenú s cieľom vytvárať a spravovať podielové fondy. Na Slovensku sú viaceré správcovské spoločnosti, pričom hlavnou náplňou ich činnosti je riadenie investícií, administrácia a distribúcia podielových fondov, vykonávanie investičného poradenstva, riadenie podielového portfólia klientov a úschova alebo spravovanie podielových listov a cenných papierov.  Správcovská spoločnosť môže u nás vzniknúť a pôsobiť len na základe povolenia, ktoré vydáva NBS. Spoločnosť sa zapisuje do obchodného registra a jej činnosť upravuje Zákon o kolektívnom investovaní.