Chcem investovať
Správcovský poplatok
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Správcovský poplatok, alebo tzv. manažérsky poplatok, je odmena správcovskej spoločnosti za to, že spravuje podielový fond. Tento poplatok sa určuje pre každý fond samostatne a je uvedený v Štatúte fondu, v Predajnom prospekte podielového fondu alebo aj v mesačných reportoch jednotlivých podielových fondov. Správcovský poplatok sa určuje ako percentuálny ročný poplatok z celej hodnoty spravovaného podielového fondu.