Chcem investovať
Swap
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o termínovú zmluvu, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú v dohodnutom časovom období vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva, alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok. Poznáme dve hlavné skupiny swapov – úrokové a menové.