Chcem investovať
Ukazovateľ možných rizík a výnosov
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Prezentuje rizikovo-výnosový profil fondu na numerickej stupnici od 1 po 7, pričom kategória 1 predstavuje najnižšie očakávanie výnosu a teda najnižšie riziko, kategória 7 znamená najvyššie očakávanie výnosu a najvyššie riziko.