Chcem investovať
Uzavretý podielový fond
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Ide o fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde. Uzavretý fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.