Chcem investovať
Zmiešané fondy
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Zmiešané fondy ukladajú peniaze podielnikov na rôznych trhoch a do rôznych aktív, spravidla majú pri tom limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu. Ich pomer v rámci investičnej stratégie však môžu meniť. Investor by mal preto vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie. Zmiešané fondy sú akousi zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednej miere rizika, investičný horizont by mal byť minimálne tri roky.