Chcem investovať
Dlhopisy Across Funding na burze cenných papierov
24. 01. 2017 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Investícia do tohto typu dlhopisu je z daňového a odvodového hľadiska najefektívnejším spôsobom konzervatívneho zhodnocovania peňazí. 

Dlhopisy Across Funding 1 boli v polovici januára tohto roka prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Pre majiteľov týchto dlhopisov (fyzické osoby) to znamená, že ak predajú dlhopis po roku od jeho nákupu, bude ich výnos oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných odvodov. Obchodovanie s dlhopismi Across Funding 1 sa začne pravdepodobne vo februári tohto roka. Aktuálne je investícia do tohto typu dlhopisu z daňového a odvodového hľadiska najefektívnejším spôsobom konzervatívneho zhodnocovania peňazí v porovnaní s kupónovými dlhopismi alebo investičnými zmenkami.

Inými slovami, aby sa čistý výnos kupónového dlhopisu dostal na úroveň dlhopisu Across Funding 1, mal by jeho hrubý výnos dosiahnuť 6,17 % ročne a investičnej zmenky dokonca 7,47 % ročne.

Veľký záujem investorov o emisiu dlhopisov Across Funding 1, ako aj zmeny v daňovej legislatíve od začiatku toho roka, ktoré významne znevýhodnili investície do investičných zmeniek, nás viedli k vydaniu ďalšej emisie dlhopisov Across Funding 2. Emisia má rovnaké parametre ako emisia Across Funding 1 – čiže štvorročnú splatnosť, výnos 5 % p.a. a možnosť oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb, nakoľko bude dlhopis prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.

Viac informácii o emisii dlhopisov Across Funding 2 a atraktívnych investičných príležitostiach poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.