Chcem investovať
Dostupné úvery predražujú bývanie
08. 11. 2018 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Opatrenia NBS z polovice tohto roka, zamerané na obmedzenie nadmerného zadlžovania sa slovenských domácností, už čiastočne poznamenali vývoj cien bytov a domov. Výhľadovo sa dá očakávať zlepšovanie tohto efektu v ďalšom období. Ku koncu septembra t. r. už totiž slovenskí obyvatelia (bez živnostníkov) dlžili bankám viac peňazí, ako mali uložené na svojich vkladoch. Úroveň úverov dosiahla 34,59 mld. a vkladov 34,33 mld. euro. Úverová politika bánk sa významnou mierou podpísala na vývoji cien pri obstarávaní bývania v predchádzajúcom období.

V 3. štvrťroku t. r. sa podľa NBS priemerná cena bytov zvýšila len o 7 €/, čo je medziročný nárast o takmer 8 %. Najviac vzrástla  cena päťizbových bytov (o 5,3 %), najmenej dvojizbových (o 0,6 %). Priemerná cena rodinných domov vzrástla o 8 €/, medziročne je to o 3,8 %. Hoci ceny bývania majú stúpajúcu tendenciu, ich rast sa spomaľuje. Odborníci to považujú za mierne znižovanie rizík z nafukovania realitnej bubliny.

Trnava prekonala 10-ročnú nadvládu Košíc

Hoci si Bratislava dlhodobo drží prvé miesto v rebríčku najdrahšieho bývania, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tu cena poklesla o 31 €/. Priemerná cena bývania sa znížila aj v Banskobystrickom kraji, a to o 18 €/. Naopak, najvýraznejší nárast zasiahol „slovenský Rím“, keďže bývanie v trnavskom regióne zdraželo o 53 €/. Cena bývania sa v Trnave vyšplhala na 1 093 €/, čím sa zaradila za metropolu Slovenska a predbehla aj Košický kraj. Stalo sa tak prvýkrát od roku 2009.

Ceny bývania sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vyvíjajú rôzne, v medziročnom horizonte však rastú takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Výnimkou je len Prešovský kraj, kde nastal pokles o necelé percento a Banskobystrický kraj, ktorý nezaznamenal žiadnu medziročnú zmenu.

Tisícky nových bytov, dopyt stále vysoký

Podľa štatistík NBS sa na území Slovenska v posledných rokoch každoročne rozostavalo zhruba 20 tisíc nových bytov, dokončilo okolo 15 tisíc. Najkomplexnejšia ponuka na bývanie je v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa za posledné tri roky rozostavalo a aj dokončilo najviac bytov. Naopak, najslabšou ponukou bývania disponuje Banskobystrický kraj. V prepočte na 1000 obyvateľov tu ročne pripadajú len 2 rozostavané byty a 1,5 ukončeného bytu.

Aj celoslovenský ročný priemer dokončených bytov je nízky, keďže na 1 000 obyvateľov pripadajú len 3 byty. To, samozrejme, v niektorých regiónoch vytvára tlak na permanentný rast cien, keďže dopyt po bývaní na Slovensku pretrváva. Jedným z riešení tejto situácie je podľa analytikov NBS zvýšenie ponuky cenovo dostupného bývania. Hoci príjmy domácností mierne rastú, nedokážu kompenzovať rast cien bývania, osobitne rast cien bytov, a to až v polovici slovenských krajov. Z tohto pohľadu je v súčasnosti relatívne priaznivá situácia len v Banskobystrickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji.

Porovnanie cien bytov a domov medziročne a s historickým maximom v r. 2008 (€/m²)

RokBytyz toho:1-izb.2-izb.3-izb.4-izb.5-izb. +DomyByty, domy
spolu
3. štvrťrok 20181 7271 9911 8161 6391 6161 6991 1731 433
3. štvrťrok 20171 6051 8091 7021 5131 4921 5931 1301 378
2. štvrťrok 20081 6191 8731 6951 4921 4321 4341 2921 549

Zdroj: NBS, stav k 30. 9. 2018